Ikona wiadomości

Telefon

+48 22 722 96 53

E-mail

szkola-starebabice@wp.pl

Karta rowerowa (05 czerwca 2023)

Karta rowerowa (05 czerwca 2023)

maj 27, 2023 | Karta rowerowa

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KARTĘ ROWEROWĄ

dla osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu teoretycznego odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca 2023r. według następującego harmonogramu:

12.30 – uczniowie z klas: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 6b, 6c, 6d,

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

a) pozycja kierującego na pojeździe,

b) upewnienie się o możliwości jazdy,

c) płynne ruszanie z miejsca,

d) upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

e) płynna jazda po prostej i „ósemce”, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami,

f) jazda z jedną ręką wyciągniętą w bok,

g) hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu (np.: przed znakiem ”Stop”).

Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Egzamin praktyczny musi odbywać się wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym (rower sprawny technicznie i przepisowo wyposażony). Uczeń powinien posiadać kamizelkę odblaskową oraz kask rowerowy. Egzamin odbywa się na własnym rowerze lub koleżanki/kolegi. Z uwagi, iż egzamin odbywa się bez udziału rodziców, bardzo proszę o dostarczenie rowerów rano. Egzamin praktyczny odbędzie się na ogrodzonym terenie z tyłu szkoły, przy placu zabaw. Tam też zbieramy się z rowerami na 10 minut przed wyznaczonym czasem. Nauczyciele zostaną poinformowani i zdający zostaną zwolnieni z lekcji.

Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się wówczas, jeśli uczeń udzielił 80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie teoretycznym i zdał egzamin praktyczny – wykonał co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Skip to content