Ikona wiadomości

Telefon

+48 22 722 96 53

E-mail

szkola-starebabice@wp.pl

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach

Rekrutacja

Zasady przyjęć do klas I w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach na rok szkolny 2023/2024

Do klas I przyjmowane są:

 1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym
  ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2023/2024 utworzone będą klasy:

 • I a (muzyczna),
 • I b (ekologiczna),
 • I c, d (ogólna),

Maksymalna liczba uczniów w oddziale nie może być większa od 25 osób, z możliwie równym podziałem na chłopców i dziewczynki (13 + 12).

Do szkoły przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach obejmuje miejscowości i ulice:

 • Stare Babice:
  • Ulice: Gen. Wiktora Thomme, Wincentego Witosa, Michała Wołodyjowskiego, Leopolda Okulickiego, Majora Jacka Decowskiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Rynek, Graniczna, Jana Szembeka, Krótka, Kręta, Zielona, Kampinoska, Sienkiewicza, Kresowa, Polna, Hubala Dobrzańskiego, Izabelińska, Pohulanka, Zielony Zaułek, Leśnych Skrzatów, Gwiaździsta, Pogodna, Zaciszna, Małego Księcia, Andrzeja Kmicica, Kubusia Puchatka, Bajkowa, Pocztowa, Mjr Władysława Mizikowskiego (Odcinek pomiędzy ul. T. Kutrzeby i ul. T. Kościuszki).
 • Kwirynów, Janów, Klaudyn,
 • Latchorzew,
  • Ulice: Janowskiego, Jastrzębowskiego, Kobendzy, Armii Poznań, Oddziału Dzieci Warszawy, Wójcickiego, Padlewskiego, Powstańców Styczniowych, Decowskiego, Hubala Dobrzańskiego, Armii Krajowej, Kusocińskiego, Kompanii Jerzyków, Stanisława Zająca, Szarych Szeregów, Orła Białego, Reymonta, Na skraju, Baczyńskiego, Grupy Kampinos, Grabowskiego, Lwowska, Asnyka, Zana, Lema.
 • Babice Nowe
  • Ulice: Kresowa, Leopolda Okulickiego, Hubala Dobrzańskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego, Miła
 • Lipków
  • Ulice: Kolonia Lipków, Charłampa, Jastrzębia

Zasady zapisu:

 1. Dziecko zapisywane jest do szkoły przez rodziców, którzy powinni przeprowadzić proces rekrutacji zgodnie z: Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok 2023/2024.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej mogąwskazać klasę, do jakiej chcieliby, aby dziecko było przyjęte (wskazanie klasy nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do tej klasy). Decyzję o składzie osobowym klas podejmuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę kolejność składanych wniosków, predyspozycje dzieci opisane w gotowości szkolnej, przygotowanej przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz uwarunkowania organizacyjne. Rodzice zapisujący dziecko do szkoły nie mają wpływu na przydziały nauczycieli do poszczególnych klas, dlatego we wniosku nie należy umieszczać nazwisk nauczycieli.
 3. Ze względu na trudne warunki lokalowe związane z bardzo dużą liczbą dzieci uczących się w szkole, na rok szkolny 2023/2024 będziemy rekrutowali wyłącznie dzieci z naszego obwodu.

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i uczniów do szkół podstawowych oraz wymagane klauzule i zgody. 

Szybkie menu

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2024/25

Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/25

Notes

Organizacja roku 2023/24

Zobacz jak zaplanowany i zorganizowany został rok szkolny 2023/24

Tablica informacyjna

Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Skip to content