Ikona wiadomości
Najważniejsze komunikaty

Telefon

+48 22 722 96 53

E-mail

szkola@spstarebabice.pl

Historia szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

Z historii Szkoły w Starych Babicach

Wychowanie rozumiane jest jako całość wpływów i oddziaływań kształtujących osobowość człowieka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie. Realizowane jest w rodzinie, środowisku lokalnym oraz w instytucjach do tego powołanych, czyli szkołach.

Pierwsze szkoły na ziemiach polskich były szkołami parafialnymi, klasztornymi, a także miejskimi. Nauczali w nich duchowni. Pierwsze wzmianki o szkole w Babicach pochodzą z XVI wieku. Zapis parafialny z 1559 roku podaje, iż Kleryk otrzymywał 48 groszy za cały rok pracy” w szkole.

W czasie zaborów istniała 3 klasowa szkoła rosyjska, w której uczono czytać, pisać i liczyć. Nauczycielami byli Rosjanie.

W II Rzeczpospolitej stopniowo utworzono pełną, 7 – klasową polską Publiczną Szkołę Powszechną w Babicach. Mieściła się ona w budynku byłej karczmy – zajazdu K. Przedworskiego, po wschodniej stronie rynku. Karczmę tę uwiecznił H. Sienkiewicz w „Ogniem i mieczem”. Byli uczniowie bardzo dobrze wspominają ówczesne metody pracy i dyscyplinę zespołu uczniowskiego. W roku szkolnym 1924/25 6 oddziałach uczyło się 210 uczniów i pracowało 5 nauczycieli. Uczono 11 przedmiotów włącznie z religią. Kierownikiem szkoły był Wacław Lengewicz.

Podczas II wojny światowej pod okupacją niemiecką nauczanie odbywało się w ograniczonym zakresie. W roku szkolnym 1941/42 uczono 7 przedmiotów. W klasach I-V zapisanych było 318 uczniów. Oddział VI i VII liczył łącznie 29 uczniów. Szkołę podstawową ukończyło w tym roku szkolnym 22 uczniów. Kierownikiem był Zygmunt Sitniewski.

Prowadzono także tajne nauczanie – Wacław Lengewicz, Zygmunt Sitniewski uczyli w domach uczniów. Nauczycielka Helena Błońska za tajne nauczanie została aresztowana i więziona w obozach na terenie Niemiec w latach 1940-45.

Po II wojnie światowej wznowiono polskie nauczanie w dworku p. Carossich. Staraniem kierownika Zygmunta Sitniewskiego i zaangażowaniu spo- łeczności Babic w 1947 roku postawiono parterowy budynek szkolny przy ulicy Kresowej. W latach pięćdziesiątych możemy odnotować częste zmiany programów, podręczników, a także dyrektorów i nauczycieli. Mimo tej sytuacji w szkole działały liczne organizacje:

  1. Samorząd Szkolny,
  2. Spółdzielnia Uczniowska,
  3. TPPR, PCK, LOP, SKO, SFOS.

Kolejni dyrektorzy – w następnych dziesięcioleciach – Maciej Milczarczyk, Andrzej Pecht, oraz pracujący wówczas nauczyciele w trudnych warunkach lokalowych dbali o wyposażenie sal lekcyjnych, rozwój zainteresowań uczniów, a także podnoszenie wyników nauczania. W szkole działały drużyny harcerskie i zuchowa tworzące Szczep Harcerski Szaniec”, któremu 27.09.1971 roku nadano sztandar i imię ,,Obrońców Warszawy”.

Liczba uczniów w szkole ciągle wzrastała – w roku szkolnym 1952/53 – 293, 1969/70 – 463 uczniów. W 1973 roku utworzono Zbiorczą Szkołę Gminnq w Starych Babicach i na jej potrzeby rozpoczęto budowę większego obiektu szkolnego. Nowy budynek przy ulicy Polnej został oddany w 1984 roku, wyposażony w pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną i przestronne korytarze. Warunki lokalowe diametralnie uległy zmianie. Uczniowie mieli możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych pracowniach i jej poszerzania w licznych kołach zainteresowań. W 1984 roku dyrektorem szkoły została Alicja Bolesta, a Andrzej Pecht Gminnym Inspektorem Oświaty.

W trudnych, pod względem finansowych, latach osiemdziesiątych dyrekcję wspierał Komitet Rodzicielski, a od 1991 roku Rada Szkoły. Z inicjatywy tego organu przez wiele lat kupowano pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizudlny, wyposażono pracownię komputerową oraz nagradzano uczniów za udział w konkursach i wyniki w nauce.

W 1992 roku w drodze konkursu dyrektorem została Maria Bocheńska i pełni tę funkcję do chwili obecnej. Dzięki przejęciu szkoły przez samorząd gminny nasz budżet wzrasta i możemy prowadzić 28 godzin zajęć dodatkowych tygodniowo dla uczniów.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają laury w wielu konkursach literackich, plastycznych i rozgrywkach sportowych na terenie gminy i szczeblu warszawskim. Wśród naszych uczniów znajdują się finaliści i laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

Przedmiot Finaliści Laureaci
Język polsk Magdalena Pawłowska
Marzena Wójcik
Beata Klarzak
Historia Renata Stefańska
Matematyka Agnieszka Witkowska
Wojciech Walczak
Biologia Jakub Nowakowski
Monika Żychlińska
Dominika Wrzesińska
Paweł Helta
Marcin Chrzanowski
Anna Paziewska
Maciej Polak
Jerzy Szczur

Rada Pedagogiczna ceni sobie zaangażowanie rodziców i lokalnych władz w pracę szkoły.

Szybkie menu

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2024/25

Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/25

Notes

Organizacja roku 2023/24

Zobacz jak zaplanowany i zorganizowany został rok szkolny 2023/24

Tablica informacyjna

Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Skip to content