Ikona wiadomości
Najważniejsze komunikaty

Telefon

+48 22 722 96 53

E-mail

szkola@spstarebabice.pl

Biblioteka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

Biblioteka

Biblioteka jest czynna codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:10 – 15:00

biblioteka.sp.babice@wp.pl

Księgozbiór Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach liczy ponad 15 000 pozycji według ksiąg inwentarzowych. Największą część zbiorów stanowią lektury oraz książki popularnonaukowe, z których najczęściej korzystają czytelnicy. Jest też wydzielony kącik dla ok. 500 pozycji audiowizualnych i elektronicznych. Tych jednak nie wypożycza się uczniom. Służą głównie nauczycielom jako pomoce tematyczne do wybranych lekcji.

Pracujemy z oprogramowaniem bibliotecznym MOL OPTIVUM.

W bibliotece pracują nauczyciele z wyższym wykształceniem bibliotekarskim i wieloletnim doświadczeniem.

Rozliczenia z biblioteką

Uczniowie wypożyczają książki do ok. 2 tygodni przed zakończeniem roku szkolnego.

Pozostały czas jest przeznaczony na zwrot książek przed wakacjami, najpóźniej do dwóch dni przed uroczystością zakończenia bieżącego roku szkolnego.

Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Godziny otwarcia biblioteki ustalane są w każdym roku szkolnym.
 3. W wypożyczalni zachowujemy się cicho.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 5. Czytelnik wypożycza książkę wyłącznie dla siebie.
 6. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 8. Uczeń może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki, jeśli jest ona wypożyczona przez inną osobę.
 9. Książki należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszamy bibliotekarzowi.
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub o podobnej tematyce, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 11. Na koniec roku szkolnego OBOWIĄZKOWO zwracamy książki w ogłoszonym terminie.
 12. Uczniowie, którzy nie rozliczyli się z wypożyczonych przed wakacjami książek, nie będą mogli korzystać z wypożyczalni w nowym roku szkolnym.
 13. Wybierając książkę pozostawiamy półki w idealnym porządku.
 14. Na kserokopiarce bibliotekarz powiela tylko zbiory biblioteczne.
 15. Wszystkich obowiązuje troska o kulturę, ład i piękno biblioteki.

Szybkie menu

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2024/25

Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/25

Notes

Organizacja roku 2023/24

Zobacz jak zaplanowany i zorganizowany został rok szkolny 2023/24

Tablica informacyjna

Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Godziny otwarcia
Świetlica
07:00 - 17:00
Biblioteka
08:10 - 15:00
Opieka pielęgniarska
08:00 - 10:00
Skip to content