Ikona wiadomości

Telefon

+48 22 722 96 53

E-mail

szkola-starebabice@wp.pl

Ogłoszenie o pracę w Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogiczny Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Ogłoszenie o pracę w Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogiczny Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

wrz 7, 2023 | Aktualności

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej poszukuje psychologa i pedagoga:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Blizne Jasińskiego
  ul. Kopernika 10, 05-082 Stare Babice
Oferujemy:
 • umowę o pracę, pełen etat
 • pracę w dynamicznie rozwijającym sę zespole;
 • szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego, rozwijania swoich kompetenji
 • dogodne godziny pracy (godziny ranne, popołudniowe, wieczome);
 • dodatek motywacyjny w wysokości 3% (la nauczycieli nowo zatrudnionych na okres 3 miesięcy)
 • dodatek za warunki pracy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

* obywatelstwo polskie;

 • studia z przygotowaniem pedagogicznym;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie 0 umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe;
 • kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
  wart. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, w okresie 3lat przed nawiązaniem stosunku
  pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa wart.76ust pkt4 ustawy Karta Nauczyciela;
 • kandydat posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska psychologa.
Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:

Udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

CV proszę przesłać na adres sekretarał@zpppblonie.pl z dopiskiem w tytule stanowisko i miejsce pracy.

Skip to content